Hyr en rekryterare

Att överlåta hela eller delar av er rekrytering till oss innebär många fördelar. Att anlita en rekryterare för ett begränsat uppdrag och som arbetar på plats tillsammans med er är kostnadseffektivt och skapar mervärde i er organisation. Varje enskild rekrytering är unik varför vi initialt och tillsammans med er gör en verksamhets- och behovsanalys.

Som kund väljer ni om ni vill ha vår hjälp i hela eller delar av rekryteringsprocessen.

Kan ni arbeta mer effektivt?

Vilken kompetens behövs för att fylla behovet?

Kan ni arbeta mer effektivt?

Vilken kompetens behövs för att fylla behovet?

Kompetensbaserad rekrytering

HRM Utveckling tillämpar kompetensbaserad rekrytering vilket är en metod baserad på fakta och kompetens hos den sökande. Kompetensbaserad rekrytering anses av flera vara det mest lyckosamma sättet att rekrytera. Kompetenserna som framkommer i urvalet identifieras och bedöms i en strukturerad process. Metoden syftar till att hitta den kandidat som är bäst lämpad för tjänsten samt minimera risken att välja bort kandidater av skäl som ålder, kön, religion eller dylikt och som inte har med kandidatens kompetens att göra.

Kompetensbaserad rekrytering

HRM Utveckling tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket är en metod baserad på fakta och kompetens hos den sökande. Kompetensbaserad rekrytering anses av flera vara det mest lyckosamma sättet att rekrytera. Kompetenserna som ska framkomma i urvalet identifieras och bedöms i en strukturerad process. Metoden syftar till att få fram den kandidat som är bäst lämpad för tjänsten samt minimera risken att välja bort kandidater av skäl som ålder, kön, religion eller dylikt och som inte har med kandidatens kompetens att göra.

Arbetspsykologiska tester

Vid rekrytering har ni sannolikt bilden över vilken person ni söker klar för er. Men hur säkerställer ni att ni faktiskt hittar den du önskar och behöver?

Vid rekrytering använder vi oss av ett djupgående precisionstest, JobMatch Talent (JMT). Testresultatet används som samtalsunderlag i de personliga djupintervjuer vi utför, och är en del av den helhetsbedömning som senare ligger till grund för valet av kandidat.

JMT är lämpligt för samtliga organisationens nivåer, från produktions-, service- och administrativ personal till chefsnivå.

Med sina trettio arbetsrelaterade egenskaper nås en nyanserad bild av kandidaten. Det pedagogiska och lättolkade testverktyget ger möjlighet att matcha resultat mot 145 färdiga kravprofiler. Det ger också möjlighet att skapa egna profiler utifrån organisationen specifika behov.

Jobmatch Talent är certifierat och kvalitetssäkrat samt utvecklat i Sverige med skandinavisk normgrupp.