Om oss

HRM Utveckling

HR-frågor ligger oss varmt om hjärtat, särskilt som kan kopplas till verksamhet, tillväxt och resultat. Vår vision är hjälpa fler företag att skapa tillväxt och bättre resultat genom sina medarbetare.

HRM – Human Resources Managment

 

Att arbeta med HR-frågor är att hantera allt som finns i relationen arbetsgivare och medarbetare. Rättigheter och skyldigheter, etik och moral, möjligheter och problem. Det handlar också om att ta tillvara på kraften och engagemanget hos samtliga medarbetare på arbetsplatsen. Oavsett bransch, organisation eller företag – litet som stort – är det människor som avgör graden av framgång.

Vår affärsidé

HRM Utveckling ger företag stöd i personalfrågor utifrån ett affärsnära och hållbart HR-arbete. Det lyckas vi med genom att tillföra rätt kompetens och erbjuda bra, tydliga tjänster som är anpassade efter företagets behov.

Våra värderingar och ledord

Att värderingar är mer än bara fina ord är A och O enligt oss. Våra värderingar leder oss varje dag i vårt arbete, i relation till varandra, i relation till kunder och i hur vi agerar.

Tillit

innebär för oss att vi håller våra löften, både till varandra och i kundsamarbeten. Det innebär också att vi håller hög kvalitet i samtliga våra uppdrag och leveranser. Vi önskar nya förtroenden genom nöjda kunder.

Enkelhet

Varför göra det svårt? Genom anpassade tjänster och närvaro ger vi er som kund den hjälp ni behöver. Inte mer – inte mindre.

Affärsnära

innebär att vi identifierar våra kunders behov och kopplar HR-insatser till kundens verksamhet och affärsplan.

Hållbarhet

Vi arbetar aktivt och ambitiöst med hållbarhetsfrågor. Många av hållbarhetsfrågorna är direkt kopplade till HR området såsom jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö. För oss inkluderar dessa områden också till ett hållbart medarbetarskap över tid, och hur man som medarbetare har ett ansvar kring utveckling, hälsa och bidrag till trivsel på arbetsplatsen.

 Genom HRM:s arbete att hjälpa företag att skapa välmående arbetsplatser bidrar vi till hållbarhet över tid vad gäller hållbar organisation, medarbetarskap och ledarskap.

HRM Utveckling bidrar till miljö och hållbarhet genom att:

N

Arbeta och verka lokalt i kombination med distanserbjudande till kund

N

Välja miljövänligt resande

N

Ha ett eget ansvar för friskfaktorer och balans – varje dag!