Vi gör det enkelt att vara en god arbetsgivare.

Affärsdriven HR för prestation, hållbarhet och trivsel.
Våra tjänsterKontakta oss

För er som arbetsgivare finns en stor potential att utveckla verksamheten genom bra tydliga processer och insatser.

Utifrån er situation och behov hjälper vi er med avgränsade insatser

Vad behöver ni hjälp med? 

Nya situationer och utmaningar, en omvärld med snabba förändringar och med höga krav på förändringsbenägenhet som följd är vardag för många idag. Flera av de frågor som uppkommer rör i någon mån såväl organisation som medarbetare. HRM Utveckling ger dig tillgång till specialistkompetens inom specifika utvecklingsområden.

HRM Utveckling

HRM Utveckling ger företag stöd i personalfrågor utifrån ett affärsnära och hållbart HR-arbete. Det lyckas vi med genom att tillföra rätt kompetens och erbjuda bra, tydliga tjänster som är anpassade efter företagets behov.

{

Verksamhetens viktigaste resurs och framgångsfaktor är medarbetarna.

Eva-Lena Vänerby-Bednarska

HR Konsult I Coach I HR Inhouse

eva-lena-vänerby-bednarska