Konflikthantering

Meningsmotsättningar och konflikter är något som uppstår på alla arbetsplatser. Hanterar du som arbetsgivare dem rätt kan de leda till både utveckling av arbetssätt och relationer. För att undvika att konflikten eskalerar och leder till destruktiva beteenden som påverkar både arbetsgrupp och verksamhet negativt, bör du som chef vara uppmärksam och agera i tid.

HRM Utveckling hjälper er att hantera hela processen genom att vara er externa och neutrala handledare.

Vi hjälper er med:

i

Insamling av information kring situationen från samtliga parter

Beslut om åtgärder

Genomförande av åtgärder

k

Uppföljning och efterarbete