HRM Inhouse

Vi lär känna ert företag för att kunna agera som er interna HR funktion i den omfattning ni behöver.

Naturligtvis utgår vi från er affär för att genom effektiva och tydliga processer bidra till ökad lönsamhet och en positiv medarbetarupplevelse hos er.

Med HRM Inhouse anlitar ni en affärsnära HR-resurs i den omfattning ni har behov av, antingen på plats eller på distans. Utförande och arbete sker i ert företagsnamn. Ni får helt enkelt en HR-funktion utan att anställa.