Karriärväxling

Företag står ibland inför situationen att genomföra nödvändiga förändringar som leder till att arbetsgivare och medarbetare behöver gå skilda vägar eller att medarbetaren får en annan arbetssituation. Det kan handla om en organisationsförändring som gör att roller försvinner eller förändras. Ibland träffas en individuell överenskommelse om att avsluta en anställning som gör att arbetsgivaren vill ge medarbetaren de bästa förutsättningarna till att finna en ny lösning på sin situation.

PROGRAM för VÄGVAL

Programmet ger medarbetaren möjlighet att analysera sin arbetssituation och möjliga vägar framåt tillsammans med en jobb- och karriärcoach.

PROGRAM för LIVS & YRKESUTVECKLING

En organisation kan ha medarbetare med behov av utveckling och stöd. Chef och medarbetare kan då tillsammans fatta beslut om att skapa förbättringar och lösningar på både kort och lång sikt.

Ett sådant stöd ska ge medarbetaren förutsättningar att vidga sina perspektiv samt att bli medveten om vilka förutsättningar för utveckling framåt som finns – i ny eller befintlig roll.

Processen inleds och avslutas med trepartssamtal mellan chef, medarbetare och coach varför processen blir tydlig för alla partner.

PROGRAM för ARBETSVÄXLING

Programmet för arbetsväxling ger medarbetaren möjlighet att hitta ett nytt arbete utanför nuvarande organisation. Medarbetaren får aktivt stöd och coaching i att lära känna sin kompetens, sina drivkrafter och att utforma ansökningshandlingar. Medarbetaren får också stöd i att marknadsföra sig i en intervjusituation, hos företag och i sociala medier.

Välkommen att kontakta oss för mer information!