Utveckling av chefer, ledare & medarbetare

HÅLLBART LEDARSKAP

Coaching är en metod för personlig och professionell utveckling. Genom coaching utvecklar du dina talanger och når din fulla potential. Din coach utmanar dig utifrån från just dina behov oavsett det handlar om att sätta mål för ledarskap, individuella utvecklingsbehov, förbättrad självkännedom, hitta balans mellan arbete och fritid eller att skapa struktur för prioriteringar så att högre effektivitet nås.

Coachprogram hållbart
ledarskap

3 tillfällen á 45 minuter

HÅLLBART MEDARBETARSKAP

Coaching är en metod för personlig och professionell utveckling. Genom coaching utvecklar du dina talanger och din fulla potential. Din coach utmanar dig och utgår från dina behov.

Det kan exempelvis handla om individuella utvecklingsbehov, finna en bra balans mellan arbete & fritid och livs- och yrkesutveckling.

Coachprogram hållbart
medarbetarskap

3 tillfällen á 45 minuter

MENTORPROGRAM

Fortsätt att utvecklas i din yrkesroll och som person. Oavsett om du är har flera års erfarenhet eller är ny i din ledarroll kan det finnas tillfällen där det behövs någon att reflektera och bolla med. Vi vill inspirera och utmana dig till nya perspektiv. Vårt mentorskap bygger på en öppen och konfidentiell relation.

 

 
Mentorprogram 6 månader