HRM Serviceavtal

HRM serviceavtal möjliggör för er att få kontinuerligt stöd i ert personalarbete. Om vi ska arbeta på distans eller på plats hos er bestämmer ni.

Tjänsten innehåller ett grundpaket med en årsplan som säkerställer ett anpassat personalarbete för er verksamhet

Lag- och avtalsbevakning

dokumentationsmallar

rekryteringssystem

24-timmars kontaktgaranti

N

ansvarsförsäkring

Via månadsvisa avstämningar av vår arbetsplan säkerställer vi att ni får det stöd ni har behov av.

HRM Serviceavtal erbjuds i tre olika nivåer beroende på hur många anställda ni är.

I tillägg till vårt grundavtal kan vi vara er behjälpliga med praktiskt personalarbete utifrån behov. Det kan vara ett ta fram styrande dokument som policys, riktlinjer och rutiner för er verksamhet, upprätta personalhandbok, upprätta anställningsavtal, befattningsbeskrivningar och hela eller delar i löneprocessen med medarbetar- och lönesamtal.

Vi kan också bistå er vid förändring i verksamheten såsom neddragning och förhandlingar.