HRM Strategi

HRM Utveckling hjälper er att ta fram en strategi med er affärs- och verksamhetsplan som utgångspunkt, för organisationens fortsatta utveckling.

Var står vi idag?

Vart är vi på väg?

Vad krävs för att ta sig dit?

I ett affärsnära HR-arbete hjälper vi er med rutiner och processer som säkerställer er riktning framåt och belyser såväl strategiskt som operativt personalarbete. I fokus har vi bland annat områden som kompetensförsörjning, kultur, arbetsmiljö, lagar, avtal och arbetsgivaransvar.